Top
ماهیچه بره منجمد عمده ماهیچه بره منجمد عمده

ماهیچه بره منجمد عمده

  

توضیحات محصولات دیجی پروتئین:

نام محصول: ماهیچه بره منجمد
تاریخ محصول:از تاریخ تولید به مدت 9ماه  میباشد 
مواردمصرف :تمامی مراکز پخت پز کترینگها رستوران ها ومراکز دولتی وخصوص  میباشد 
بسته بندی : در کارتن و تعداد حدودی 40 تا 50 تا بسته به وزن هر ماهیچه تک تک یا سه تای سلفن شده  به همراه لیبل تاریخ تولید مکان تولید ومهر استاندار ودامپزشکی کشو ر میباشد
حداقل سفارش:برای این محصول حداقل سفارش500 کیلو گرم   ولی برای نمونه حداقل 100 کیلو گرم است 
ویژگی های مثبت: ماهیچه (سردست و ران) گوسفند بره با گل ,قلم ابی (شیشک)و از نوع گوشت سردست گوسفندی بره یک دست به روشهای صنعتی تولید گردیده است به شرط بره شیشک ,ارسال حداقلی و ضمانت مرجوعی
ویژگی های منفی:در تمام فصول سال یافت نمیشود  
شرح محصول:  این محصول از گوشت سردست گوسفند بره جدا سازی گردیده و تهیه می شود وزن متغیرماهیچه به جهت تفاوت در نژاد دام ,نایاب فصلی وزن هر ماهیچه سردست بین 350 گرم الی 0/5 کیلو ,وزن هر ماهیچه ران بین 400 گرم الی 0/6 گرم هستش که بستگی به نوع نژاد ,فصل ,زنده لاشه داره ,که به اندازه وزن خواسته شده بسته بندی انجام میگیره

روش ارسال محصول:با کامیونت های یخچال دار و مجوز دامپزشکی در صورت سفارشات نمونه با آژانس ارسال میگردد


 

قیمت: 14500000 تومان

 

موارد اختصاصی نظارتهای دیجی پروتئین  در قسمتها   و مکامهای ذیل    

الف ) بازرسی قبل از کشتار

-    لیست کل گواهی های حمل ونقل بهداشتی دامهای آماده برای کشتار قبل از شروع بازدید اخذ شده و کنترل مدارک با لیست کشتار انجام شود .

-    از زمان آخرین تاریخ واکسیناسیون تب برفکی حداقل یک ماه گذشته باشد .

-   دامها در دو نوبت توسط دامپزشکی کشور مبدا ( عصر روز قبل + صبح روز کشتار ) بازدید شده و گزارش بازدید در برگه های خاص ثبت شده و در مقابل هر بهاربند در جایگاه گزارشات قرار می گیرد .

-   در بازدید ازگله ها به سلامت گله ، نداشتن علائم عصبی ، نداشتن علائم بیماریهای واگیر و مخاطی دهان ، نداشتن علائم تب ، همچنین نر بودن و داشتن شماره گوش در دامهای معرفی شده به کشتار توجه داشت .

-    درصورت مشاهده علائم غیرطبیعی می توان حسب مورد به دام مورد نظر و یا درمورد بیماریهای مخاطی و ... به کل Lote مدنظر اجازه کشتار نداد .

-    دامهای بازدید شده حداقل بایستی 24 ساعت قبل از شروع کشتار به کشتارگاه حمل شده باشند

-   درحین کشتار بایستی هر از چند گاه از سالنهای انتظار قبل از کشتار بازدید نمود و جابجائی دام یا Lote در بهاربندها کنترل شود و یا انتقال دامهای تازه وارد شده به سالن کشتار صورت نگیرد .

-    تا زمان اتمام بازدید و معاینه کامل کلیه دامها در سالن بازرسی قبل از کشتار ، اجازه ورود دام به سالن کشتار داده نشود . 

-    شستشوی پیش از سالن کشتار با استفاده از مه پاش کنترل شود .

-   دامهای بیمار و منع دستور کشتار که توسط دامپزشکی دولتی کشور مبدا جداسازی شده و در قسمت قرنطینه نگهداری می شوند کنترل گردد و از نظر اجازه یا عدم اجازه کشتار و عدم تداخل با سایر دامهای سالم کنترل شود .

-    هماهنگی شود که دامهای در نظر گرفته شده برای ایران ابتدا کشتار شده و سپس کشتارهای دیگرشروع شود.

 

ب ) بازرسی در سالن کشتار :‌

-    قبل از شروع کشتار بایستی از سالن بازدید شده و درصورت تائید دکتر و حضور ذابح و ناظر ذبح شرعی اجازه شروع کشتار داده شود .

-   قبل از دادن مجوز شروع کشتار : نظافت سالن ، عدم وجود حتی یک لکه خون و جرم زائد و باقیمانده های کشتار روز قبل ، تمیز و شسته بودن کلیه وسائل و تجهیزات ، گرم بودن آب کنار جایگاه سلاخان و ناظرین ( 82 درجه سانتیگراد ) ، داشتن الکل در جایگاههای مربوطه ، تمیز بودن و عدم روغنی بودن وسائل بالاخص گاردهای محافظ پله ها ، سالم بودن پرده هوای ورودی ، سالم بودن پنجره ها و توری ها ، کنترل شود .

-    ذابح بایستی دارای عینک ، ماسک ، لباس کار ، مناسب بوده و پس از هر ذبح کارد خود را شستشو نموده و در آب گرم ضدعفونی کند .

-    فاصله شلیک پیستونی به سر دام و ذبح دام بایستی حتی المقدور کوتاه و کمتر از 45 ثانیه باشد .

-    قسمت شوکهای الکتریکی ( میله های افقی در امتداد خط خونگیری ) بعد از کشتار دام بایستی همیشه روشن باشد تا خونگیری بهتر صورت بگیرد .

-    در قسمت ثبت مشخصات روی لاشه بایستی موردی ( روزانه چندین بار ) کنترل شود تا سن دامهای کشتاری ( تعداد دندان ) درست ثبت شود .

-    در قسمتی که بازرسین بهداشتی گوشت برزیل گوشت ها و سر و آلایش را مورد بازدید قرار می دهند کنترل شود تا بازرسی به نحو مطلوب صورت پذیرد .

-   کلیه لاشه هایی سیستی سرک ، سارکوسیست و سایر بیماریهای اصلاحی ( از خط کشتار جدا و به خط اصلاح لاشه منتقل می شود ) ، خونریزی یا پتشی زیاد ، زردی زیاد ، دامهای با سن بالا و دامهای ماده حذف شده و مهر تائید ایران زده نشود . کنترل سن دام و شمارش دندانها توسط نماینده دامپزشکی کشور مبدا صورت پذیرد.

-    درصورتی که وزن لاشه در قراردادها منظور شده باشد ، مواردی که وزن لاشه در

-   مهر تیم ایران ( دامپزشکی و ناظر ذبح شرعی ) در دو نقطه ران ، سردست ، مهر شود و محل مهر جایی باشد که حتی المقدور در موقع قطعه بندی کمتر دچار خدشه شود و مهر قابل رویت باشد .

-   پس از کشتار توجه به هند لینگ داشت که به روش مناسب انجام شود تا عمل خونگیری به نحو مطلوب صورت پذیرد ( هندلینگ 4-3 مرتبه با توقف در هنگامی که دست در وضعیت بالا قرار می گیرد ) باشد . 

-    در قسمتی که لیبل روی بسته های گوشت  خورده می شود ، کنترل موردی ثبت صحیح مشخصات لاشه ها بر روی لیبل ها صورت گیرد .

-   در قسمت شستشوی لاشه کنترل کیفیت کار شستشو ، فشار آب ، نحوه شستشوی کامل و مناسب لاشه بویژه ناحیه گردن و بکارگیری تعداد نیروی انسانی کافی صورت پذیرد .

-   از هر گونه دست کاری کردن و بریدن قطعات گوشت مربوط به کشتار ایران توسط سلاخان بجز مواردی که توسط دامپزشکی دولتی کشور مبدا جهت اصلاح لاشه صورت می گیرد خودداری شود

-   در قسمتی که مهر دامپزشکی یا مهر ذبح شرعی بر روی لاشه زده می شود یک نفر در مکانی مسلط قرار گیرد و پس از مهر نمودن لاشه با مهر دامپزشکی کشور مبدا ، با تائید دکتر ناظر ایران لاشه ها را مهر نماید . فرد مذکور باید توجیه گردد تا از مهر کردن لاشه هایی که دارای علائم ضربه و خونریزی سطح لاشه(Bruising ) یا چربی بالا و حتی زردی شدید فیزیولوژیک هستند خودداری نماید.

-   اگر بنا به دلایلی لاشه ای مهر شد و پس از آن تصمیم به حذف گرفته شد بلافاصله با هماهنگی کارگران نسبت به بریدن ماهیچه های سردست یا برداشتن مهر دامپزشکی از قسمت مهر شده اقدام شود .

-    کنترل شستشو و ضدعفونی با آب گرم در قسمتهای مختلف محل کار ( سلاخان ، ناظرین دامپزشکی کشور مبدا ) درحین کشتار انجام شود .

-    بعد از اتمام کشتار آمار تفکیکی تعداد لاشه های کشتاری همراه با سن آنها از مسئول ثبت در سالن گرفته شود.

-    آمار ضبطی روزانه همراه با نام و شماره Lote مربوطه را روزانه در پایان کشتار از دامپزشکی دولتی مستقر در سالن گرفته شود.

-    سن دامها بسته به شرایط کشتارگاه از اعداد 0,2 , 4   یا پلاک رنگی یا حروف لاتین مورد استفاده قرار می‌گیرد. که بایستی در اول کار مورد توجه قرار گیرد.             

 

مقایسه مواد مغذی در 100 گرم

 • پروتئین 30.4
 • آهن 1.2
 • کلسترل 9.5
 • انرژی 21.5
 • چربی 9.4
 • کالری 217
 • کربوهیدرات 0
 • امگا3 0/05
 • امگا6 0/33
 • فیبر 0
 • آب %61
 • چربی ترانس 0/37

نظرات کاربران

نظر بدهید